Mot ny ulvesommer i trøndelag?

ULV ULV ULV! Dét ordet er det nok mange som kommer til å si denne våren og sommeren. Det begynner allerede nå å komme inn observasjoner av ulv i Sør-Trøndelag. 6. mars 2014 ble det observert en ulveflokk på 4 i Skaun kommune i Sør-Trøndelag. Ulven er nå spredt utover store områder i Norges land, og det blir med jevne mellomrom observert ulv i områder der den har vært fraverende i opptil 100 år. Bare ordet Ulv skaper debatt, mange har sine meninger om dette rovdyret og landet er vel delt i to når det gjelder meninger om dette rovdyret. Ulven lever hovedsaklig av elg, rådyr, smågnagere og rev. Men ulven gjør også skade på sau og tamrein.

Dette bildet fant jeg på siden til Lørenskog Jakt & Fiskeforening (http://www.ljff.no/).

Året 2013 var spesielt med tanke på observasjoner av ulv i fylket. 2 av ulvene ble felt i Agdenes etter at de hadde tatt sau som var på beite. Det er gjort vedtak i Stortinget om at det skal være et nasjonalt bestandsmål på 3 kull i helnorske revir. Det målet er nå oppnådd i flere år. Ulven vandrer ut av sine kjerneområder, dette er godt dokumentert gjennom forskning som de senere år har fått høy prioritet. DNA er et middel som blir brukt, undersøkelse av avføring og prøver av skutte ulver gjør det mulig å finne opphavet av slektskapet på ulven.

Mange fryser nedover ryggen av å høre ordet ulv, i mange århundrer har det gått historier og fortellinger av ulv som har angrepet mennesker. Ulven har flere dialektnavn, som for eksempel varg, gråbein og skrubb. Ulven har i Norge kun tatt livet av et eneste menneske, og det skjedde så langt tilbake som i år 1800. Den gangen ble ei jente på 6 år offer for ulvens handlinger.

Mange mener i dag at det er farlig for mennesker å ha ulv i områder hvor folk oppholder seg, og andre igjen mener ulven er harmløs. Jeg forstår folk sin redsel når det i enkelte områder hvor ulv ferdes blir tatt både hunder og bufe som befinner seg i tett befolkede områder, men samtidig har jeg ikke noen formening om hvor farlig ulv kan være for mennesker. Samtidig tror jeg at vi nå og fremover vil få flere episoder hvor mennesker møter ulv. Da i de såkalte kjerneområdene for ulv hvor det ikke bedrives jakt på den. Det er vel helst i slike områder ulven kan vise liten frykt for mennesker og nærkontakt kan oppleves.

I enkelte områder i Norge i dag er det mange som har fått hundene sine drept av ulv, og det er mange som har sluttet med jakt pga. at ulvebestanden er for stor og at muligheten for at hunden blir tatt av ulv er for stor. Mange sauebønder frykter også ulven, den kan enkelte ganger gjøre et stort innhogg på beitende sau. På Oppdal i Sør-Trøndelag ble det også observert at en ulv angrep et lam like sør for Oppdal sentrum.

Ulven er et langdistansedyr som kan bevege seg over store områder, og ulven som ble skutt i Agdenes kommune i 2013 hadde forflyttet seg i luftlinje på 500 kilometer. Denne ulven hadde forlatt et av sine kjerneområder som ligger i Østmarka like utenfor Oslo sentrum. Denne ulven ga Fylkesmannen fellingstilatelse på da den hadde drept sau.

Tall fra Rovdata som er en nasjonal leverandør av bestandsmål publiserte i 2014 at det var registrert mellom 40 og 56 ulver i Norge. Mange av disse ulvene streifet over grensen til Sverige. I enkelte år med dårlige sporingsforhold kan det være vanskelig å få helt eksakte tall på hvor mange ulver vi har.

Det som er frykten i dag er at flere som har dyr på beite kan oppleve å få sine dyr tatt av ulv. Enn så lenge er det stille i ulveskogen, det gjøres en og annen obsevasjon av ulv og sportegn. Men jeg regner med at når de mange tusen sauer og lam blir sluppet i skog og mark på beite så vil tallene på ulvedrept bufe stige.

Min mening i forvaltningen av ulv er at det ikke bør utvides flere godkjente kjerneområder enn de vi allerede har, samt at forskning og overvåkning av ulvebestanden i Norge vil fortsette med høy prioritet.

I forbindelse med dette innlegget ønsker jeg gjerne tilbakemeldinger, både positivitet og negativitet til ulv og forvaltningen av dette fantastiske dyret vi har i norsk natur.

Her er en avisartikkel om fire ulver som streifet forbi stuevinduet til Kjellaug Jule i Skaun:
http://www.avisa-st.no/distriktet/skaun/article9294607.ece 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits